نقدی مارکسیستی به انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه (مازیار رازی): به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب

پی اد اف pdf     +   وورد word پیشگفتار به نقد مارکسیستی  انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه از:‌منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتر اول- مهر ۱۳۹۶ صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ […]

Read Article →

درباره هک شدن سایت گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران (میلیتانت) و خنثی سازی این حمله

درباره هک شدن سایت گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران (میلیتانت) و خنثی سازی این حمله هفتۀ پیش سایت میلیتانت از سوی دشمنان طبقاتی ما هک و مدتی نسبتاً کوتاه از دسترسی […]

Read Article →

یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا: دورنمای آینده

یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا: دورنمای آینده پتریک مارتین / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت کمپین انتخابات ریاست جمهوری امریکا که هنوز یک ماه دیگر فرصت دارد، به […]

Read Article →